• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ - ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:40

    Στην παρ. 3 να διαγραφεί κάθε αναφορά για ατομική στοχοθεσία διότι αυτό θα οδηγήσει σε επιβάρυνση των υπαλλήλων (από τους προϊστάμενους τους) που διαθέτουν περισσότερες δεξιότητες και γνώσεις και θα οδηγήσει σε ανισοκατανομή της εργασίας μεταξύ των υπαλλήλων κάθε τμήματος ή Δ/νσης. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να διαγραφεί κάθε αναφορά που γίνεται για συνέντευξη σε κάθε υπάλληλο με στόχο την ατομική στοχοθεσία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων και σε διάλυση της ομαδικότητας της εργασίας σε μια υπηρεσία.