• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:56

    Στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να ενταχθεί και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 ως εξής: «2. Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών και οι Ερευνητές/τριες της παραγράφου 2 άρθρου 18 του ν.4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.»