• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ - ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:35

    Να διευκρινιστεί τι εννοείται ως συνάφεια διδακτορικού και μεταπτυχιακού διπλώματος ως κριτήριο επιλογής σε θέσης ευθύνης ειδάλλως να διαγραφεί διότι δημιουργεί ασάφειες ως προς το κριτήριο αυτό επιλογής για θέση ευθύνης.