• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:48
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Μαζί με την έκθεση αξιολόγησης η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού /Διοικητικού πρέπει να γνωστοποιεί στον αξιολογούμενο και τον μέσο όρο της αξιολόγησης των υπαλλήλων του Τμήματος, της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης ή του φορέα στον οποίο ανήκει. Η γνώση του μέσου όρου είναι απαραίτητη προκειμένου ο αξιολογούμενος να κατανοήσει καλύτερα την αξιολόγηση που έλαβε.