• Σχόλιο του χρήστη 'Αρ. Μπ.' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:05

    Άρθρο 16 παρ 1.α Εδώ θα πρέπει να υπάρχουν όρια για να προστατευτούν οι υπάλληλοι που: είτε ζητούν άδεια συμμετοχής σε δραστηριότητες επιμόρφωσης και δεν τους χορηγεί άδεια η υπηρεσία ενώ αντίθετα σε άλλους χορηγεί απλόχερα. είτε υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής σε σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ και μπαίνουν ισόβια σε λίστα αναμονής ενώ κάποιων άλλων οι αιτήσεις γίνονται αμέσως δεκτές. Η συμμετοχή γίνεται με ποια κριτήρια άραγε; Γιατί δεν αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οι πίνακες των υπαλλήλων που επιλέγονται να συμμετέχουν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση και όσοι δεν επιλέχθηκαν; Για ποια διαφάνεια μιλάμε; Ή μήπως αποτελούν προσωπικά δεδομένα; Εάν υπάρχει συνωστισμός για κάποια σεμινάρια και για κάποια άλλα υπάρχει άμεσα η δυνατότητα παρακολούθησης, ας κάνει μια αναδιάρθρωση του προγράμματος του το ΕΚΚΔΑ προκειμένου να ανταποκρίνεται τόσο τις υφιστάμενες ανάγκες και όσο στην υφιστάμενη ζήτηση. Άρθρο 16 (τελευταία παράγραφος) Οι αξιολογητές δεν πρέπει να είναι ενδοϋπηρεσιακοί παράγοντες προκειμένου να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα του αποτελέσματος.