• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΙΟΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:19

    - Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων ( άρθρο 85) Παρ. 1 αναφέρεται στο β: «μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης» αλλά στο β. «Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία», δεν περιγράφεται πουθενά ο τρόπος μοριοδότησης της άσκησης καθηκόντων ευθύνης Θα πρέπει να προβλεφθεί μοριοδότηση για τους υπαλλήλους που έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης (προϊσταμένων διευθύνσεων / τμημάτων) και μόνον για εκείνους που έχουν επιλεγεί από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.