• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Ι.' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:28

    Διαβάζοντας τους όρους συμμετοχής και έχοντας αρκετά χρόνια στο Δημόσιο, θα κάνω και γω μερικές παρατηρήσεις - προτάσεις, περισσότερο για να μην μου πει ο κάθε καλόπιστος ότι "γιατί δεν το έγραψες στη διαβούλευση και μας το λες τώρα εκ των υστέρων". Οι θέσεις ευθύνης, αν και καλά αμοιβόμενες ενέχουν τους παρακάτω κινδύνους : α) έχουν την υπογραφή των σε όλα τα έγγραφα της Υπηρεσίας - που σημαίνει ότι ακόμη και αν παραγραφούν τα αδικήματα των Αιρετών Αρχόντων .. οι Εισαγγελείς καλούν τους υπογράφοντες για τα περαιτέρω, έστω και είχαν προφορικές εντολές από τους ανωτέρους τους (κατά το πλείστον αιρετούς - πολιτικούς) και θα πρέπει να αποδείξουν οτι δεν είναι ελέφαντες. β)Στην καθημερινή επαφή με τους πολίτες θα πρέπει να είναι οι θεματοφύλακες της νομοθεσίας και του Συντάγματος σε κάθε πράξη τους, έστω και αν θα πρέπει να τα βάλουν με τους τοπικούς Αρχοντες, πράγμα που απαιτεί γνώση και συνεχή επιμόρφωση. Επίσης θα έλεγα να εξεταστεί ή να ληφθεί υπόψη στο νέο νομοσχέδιο, -το γεγονός των συναφών μεταπτυχιακών τίτλων -των μεταπτυχιακών που έχουν πάρει οι υπάλληλοι με έξοδα του δημοσίου και με ταυτόχρονη χορήγηση άδειας σπουδών από αυτό -των μεταπτυχιακών από Χώρες που τα χορηγούν μόνο με πληρωμή