• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥ ΑΣΕΠ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:23

    Άρθρο 13 Στην προκήρυξη πρέπει να ορίζονται ημερομηνίες υποβολής υποψηφιοτήτων ώστε να μη γίνει αέναη διαδικασία.