Άρθρο 13 – Μεταβατικές διατάξεις – Τελικές διατάξεις

1. Έως τις 28/2/2016 δημιουργείται το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 3 του παρόντος. Το κριτήριο αξιολόγησης υπολογίζεται μετά την παρέλευση δύο αξιολογικών περιόδων και δεν λαμβάνεται υπόψη για την πρώτη εφαρμογή. Το Μητρώο παραμένει ανοιχτό σε υποβολή υποψηφιοτήτων και επικαιροποιείται διαρκώς. Έως τις 28/2/2016 εκδίδονται οι Υπουργικές Αποφάσεις συγκρότησης των Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής (ΕΣΕ) του άρθρου 8 καθώς και οι λοιπές κανονιστικές πράξεις. Έως τις 31/3/2015 προκηρύσσονται όλες οι κενές θέσεις των άρθρων 6 και 8, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Έως τις 30/6/2016 ολοκληρώνεται η στελέχωση των ανωτέρω θέσεων.
2. Οι διατάξεις των νόμων 1969/1991, 3864/2010, 3986/2011 και 4152/2013, όπως κάθε φορά τροποποιούνται, εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.
3. Οι κατά τη δημοσίευση του νόμου υπηρετούντες στις θέσεις αυτές εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους έως την επιλογή των αντικαταστατών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:23 | ΣΥ ΑΣΕΠ

  Άρθρο 13
  Στην προκήρυξη πρέπει να ορίζονται ημερομηνίες υποβολής υποψηφιοτήτων ώστε να μη γίνει αέναη διαδικασία.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:26 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΥΠ

  Γιατί προκηρύσσονται μόνο οι κενές, έως 31/03/2016;
  Γιατί δεν προκηρύσσονται όλες;
  Μήπως θα έχει τακτοποιηθεί όλος ο κομματικός μηχανισμός μέχρι τότε, ειδικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα;
  Πονηριές!!

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 09:32 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Θα πρέπει να αναφέρονται ρητά το ζητήματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των νόμων 1969/1991, 3864/2010, 3986/2011 και 4152/2013 και που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ ώστε να μην κατακερματίζεται η βούληση του νομοθέτη.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 18:12 | Κωνσταντίνα Δ.

  Αναφέρεται:»Το Μητρώο παραμένει ανοιχτό σε υποβολή υποψηφιοτήτων και επικαιροποιείται διαρκώς.»Αν παραμένει συνέχεια ανοιχτό, πως θα είναι εφικτός ο έλεγχος κάποιου ο οποίος υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο Μητρώο την προηγούμενη ημέρα έναρξης υποβολής υποψηφιοτήτων διεκδικώντας θέσεις των άρθρων 6 και 8 σύμφωνα με κάποια προκήρυξη ??????ή μήπως θα λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 3, η επικαιροποιημένη κατάσταση των μελών του προηγούμενου τριμήνου που θα εκδίδει το ΑΣΕΠ??? Αναφέρεται: Έως τις 28/2/2016…….(ΕΣΕ) του άρθρου 8″. Μήπως αφορά το άρθρο 10?? Έως τις 31/3/2016 (και όχι 31/3/2015) θα πρέπει να προκηρυχθούν όλες οι θέσεις και όχι μόνο οι κενές

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 15:16 | lila

  Προτείνω τη διαγραφή του «κενές» στην παράγραφο 1, δεδομένης της βούλησης του νομοθέτη, βάσει της παραγράφου 3

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 15:27 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΕΣ

  Η παρ. 3 του άρθρου 28 στις μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου είναι άδικη και τιμωριτική, επιβάλλεται να καταργηθεί γιατί όσοι υπάλληλοι μετατάχθηκαν σε ανώτερη κατηγορία με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία μόχθησαν αρκετά και στερήθηκαν πολλά για να το πετύχουν και δεν τους χαρίστηκε κανείς. Αν και πρέπει να επιβραβεύονται τέτοιες ενέργειες, αντ’ αυτού τιμωρούνται σύμφωνα με τον προηγούμενο
  Ν. 4024/20011, αρθ.28 παρ. 3 και η τιμωρία αυτή θα τους ακολουθεί και στον συντάξιμο βίο τους, απ ότι φαίνεται στο σχέδιο νόμου γιατί η σύνταξη χορηγείται σε συνάρτηση του μισθού.
  ΑΝ ΑΥΤΌ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΌ, ΑΣ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΡΑΣΗ <>, προστίθεται η φράση <>,

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 17:56 | Νικος Μποσινάκος

  Έως 31/3/2016 (και όχι 2015 όπως αναγράφεται) θα πρέπει να προκηρυχθούν ΟΛΕΣ οι θέσεις και όχι οι κενές. Αλλιώς η όλη διαδικασία είναι ανώφελη αφού οι θέσεις ΓΓ έχουν ήδη καλυφθεί ή …θα καλυφθούν τάχιστα έως 31/3/2016!