• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΕΡΙΝΑ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:50

    Άλλος ένας Νόμος που δεν μοριοδοτεί ξεχωριστά και διαφορετικά-έστω και με μικρό συντελεστή να πολλαπλασιάζεται-τα Πτυχία των διαφορετικών κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ!!! Δηλαδή, 100 μόρια -το μέγιστο- μπορεί να συγκεντρώσει ο απόφοιτος Πανεπιστημιακών Τμημάτων που εισήχθη σε αυτά με μέσο όρο 17-18 και 100 μόρια και ο απόφοιτος αντίστοιχων τμημάτων των ΤΕΙ που εισήχθη με μέσο όρο 11 στις Πανελλήνιες ή που μπορεί και να μην είχε πιάσει καν τη βάση. Τελικά, αν όλοι οι βασικοί τίτλοι σπουδών βαθμολογούνται με 100 μόρια τότε οι αρμόδιοι θεωρούν ότι όλοι: ΠΕ 4ετούς- ΠΕ 5ετούς φοίτησης, ΤΕ 4ετούς – ΤΕ 3ετούς φοίτησης, ισοτιμημένα πτυχία ΚΑΤΕΕ, ΔΕ έχουν το ίδιο τυπικό ή εκπαιδευτικό προσόν;;;;!!!! Θα συμφωνήσω απόλυτα με τους συναδέλφους που προκρίνουν τη διάκριση των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ,παραθέτοντας αυτούσιο το σχόλιο της χρήστριας Αικατερίνης. Σύμφωνα και με το νόμο 4009/2011 η Ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς τον Πανεπιστημιακό και τον Τεχνολογικό τομέα με σαφή -ωστόσο- διακριτό ρόλο του καθενός από αυτούς. Δεν μπορεί να υπάρξει ισοπέδωση των πάντων και αυτό φαίνεται στο πνεύμα του νομοθέτη σε όλους τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν για παράδειγμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε μιας κατηγορίας. Αλλά και κατά το διορισμό στο δημόσιο υπάρχει διάκριση των πινάκων κατάταξης τις κάθε κατηγορίας, θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής. Το ίδιο συμβαίνει και στους γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Η ύλη στην οποία εξετάζονται οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι σαφώς ευρύτερη και άρα δυσκολότερη έναντι εκείνων της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Οπότε είμαι -κι εγώ- υπέρ της κατάργησης του διαζευκτικού «ή» και η συγκεκριμένη διάταξη να τροποποιηθεί με τη φράση « εν ελλείψει». Δηλαδή, οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ να προηγούνται και ελλείψει αυτών να επιλέγονται υπάλληλοι ΤΕ και ούτω καθεξής.