• Σχόλιο του χρήστη 'Σωπήλη Βασιλική' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:40

    Παρατήρηση: Εφόσον μοριοδοτείται με 40% η ομάδα κριτηρίων που βασίζεται στα τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης έναντι των άλλων κριτηρίων (συμπεριλαμβανομένης και αυτής ακόμη της εμπειρίας και της συνέντευξης) και επιπλέον εφόσον η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα δεν αναγνωρίζεται άμεσα (με Π.Δ.), είναι προφανής η προώθηση σε θέσεις ευθύνης υπαλλήλων με ανώτερα ή/και περισσότερα τυπικά προσόντα. Απαιτείται πολύ προσεκτική θεώρηση και νομοθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος, εαν το διακύβευμα είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης.