• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:20

    Είναι απαράδεκτο και αναξιοκρατικό να διατηρηθεί το ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Α΄βαθμού στους Τμηματάρχες. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΔΕ Νοσηλευτής με 30 χρόνια υπηρεσία θα πάρει 750 μόρια εξ΄αρχής (30Χ25) και 100 από το πτυχίο ΜΤΕΝΣ (τυπικά προσόντα και εμπειρία = 850 μόρια) ΤΕ Νοσηλευτής με 20 χρόνια,μεταπτυχιακό και άριστα αγγλικά θα πάρει 500 μόρια εμπειρία (20Χ25) και 270 (100+150+20) από τυπικά προσόντα, σύνολο 770 μόρια. Δηλαδή εκκίνηση πριν τη συνέντευξη με διαφορά 80 μόρια. Και επειδή "...το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ(;;;) στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων..." εγείρονται σοβαρότατες αμφιβολίες για την αξιοπιστία και το αξιοκρατικό πνεύμα της συνέντευξης...