• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:32

    1. Στους υποψηφίους για προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων πρέπει να συμπεριληφθούν και τα μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ). 2. Στην περίπτωση των Ανεξάρτητων Αρχών η σύσταση του ΣΕΠ πρέπει να γίνεται από τις Αρχές και προτείνεται να περιλαμβάνει 2 Μέλη της Ολομέλειας της Αρχής, 1 λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και 2 μέλη του ΑΣΕΠ και να προεδρεύεται από μέλος του ΑΣΕΠ. 3. Σχετικά με το άρθρο 86, παρ. 3, εδ. γ’, επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη σε αυτό διαδικασία δείχνει ότι η επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το ΣΕΠ απλά λειτουργεί ως το όργανο πραγματοποίησης των συνεντεύξεων. Η διαδικασία αυτή έρχεται σε αντίφαση με τις υπόλοιπες διατάξεις που ορίζουν ότι η επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων γίνεται από το ΣΕΠ και η επιλογή προϊσταμένων τμημάτων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό απαιτείται σχετική τροποποίηση ώστε να συνάδει με τις υπόλοιπες διατάξεις.