• Σχόλιο του χρήστη 'Θανάσης Σπηλιώτης' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:56

    Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα σταματησει η τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης προσώπων με αδιαφανείς διαδικασίες, ωστόσο: Στο άρθρο 1 πρέπει να συμπεριληφθούν στις αναφερόμενες κατηγορίες ΙΔΑΧ και εκείνοι που κατέχουν βαθμό Β'. Τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό ότι έχουν παγώσει οι διαδικασίες αξιολόγησης και πολλοί εργαζόμενοι αν και πληρούν τα τυπικά και κυρίως τα ουσιαστικά προσόντα, δεν έχουν προαχθεί στο βαθμό Α'. Στο άρθρο 2 πρέπει να προστεθούν οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες της παραγράφου 3 άρθρου 18 του ν.4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και αυτοτελών Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ερευνητικό προσωπικό ιδίων προσόντων με τους αναφερόμενους Ερευνητές. Διαφορετικά προκύπτει άνιση μεταχείριση για ομοειδή κατηγορία εργαζομένων (επιτελούν εν τοις πράγμασι ερευνητικό έργο και ανήκουν στο ίδιο ειδικό μισθολόγιο).