• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:13

    Προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προτείνουμε να εισαχθεί διάταξη στο άρθρο 31 που να ορίζει ότι τα άρθρα 29 και 30 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ.