• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥ ΑΣΕΠ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:09

    Άρθρο 29 Να μοριοδοτηθεί η γνώση ξένης γλώσσας με 5 μόρια η καλή γνώση και με 10 μόρια η πολύ καλή γνώση διότι οι υπάλληλοι με μεγάλη προϋπηρεσία δεν είχαν την δυνατότητα αυτή παλαιά. Επίσης η πιστοποίηση των σεμιναρίων δεν πρέπει να είναι σωρρευτική και ισοπεδωτική με 10 μόρια ανά σεμινάριο αλλά να βαθμολογείται με τις ώρες παρακολούθησης και μέχρι 60 μόρια. (7 ώρες x 3 μόρια)