• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ)' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:25

    Στους ΟΤΑ τα υπηρεσιακά συμβούλια συγκροτήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 12 του Ν 4071/2012. Τι θα γίνουν αυτά τα Υπηρεσιακά Συμβούλια? Θα συγκροτηθούν άλλα??? Με ποιο τρόπο θα γίνονται κρίσεις Διευθυντών στους ΟΤΑ??? Με τα ΣΕΠ?? Μα τα ΣΕΠ προβλέπονται να αποτελούνται από Γενικούς Διευθυντές… Στους περισσότερους ΟΤΑ δεν υπάρχουν Γενικοί Διευθυντες γιατί απλούστατα δεν προβλέπεται στους περισσότερους ΟΕΥ. Άρα πως θα γίνεται η επιλογή διευθυντών?? Με ποιά λειτουργία? Πρέπει οπωσδήποτε στον παρόντα Νόμο να προβλεφθούν οι ΟΤΑ τόσο στο Σύστημα Προαγωγών όσο και στο Σύστημα Επιλογής Διευθυντών, Προισταμένων αλλά και πρέπει να δοθεί επιτακτικά λύση με τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Εργαζομένων ΟΤΑ του Ν3584/2007 αλλιώς θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία τους.