• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαϊωάννου Γιάννης Πρόεδρος ΣΥΜΗΔΥΔ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:23

    Πρέπει να επισημάνουμε ότι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης, όλων εκείνων που κατείχαν και κατέχουν τις θέσεις αυτές με ανάθεση - διορισμό, χωρίς κρίση από τα υπηρεσιακά συμβούλια αποτελεί μεγάλη πρόκληση και είναι αντίθετο από το πνεύμα του νόμου. Πιστεύω ότι η αναγκαιότητα να σταλεί μήνυμα προς όλους τους εργαζόμενους της Δημόσιας Διοίκησης ότι η Πολιτεία δεν είναι πλέον διατιθέμενη να επιβραβεύσει αυτές τις πρακτικές, είναι ζήτημα Αρχής. Επιπλέον θα είναι και μια αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται τόσα χρόνια αξιόλογοι υπάλληλοι οι οποίοι παραγκωνίζονται από υπαλλήλους με λιγότερα προσόντα. Επίσης αυτή η πρακτική δημιουργεί και μια πρόσθετη αδικία. Όταν τελικά γίνονται κρίσεις προϊσταμένων, όσοι έχουν διατελέσει προϊστάμενοι με αναθέσεις, με τα επιπλέον μόρια που λαμβάνουν, υποσκελίζουν άλλους υποψήφιους με περισσότερα τυπικά προσόντα. Επομένως η μοριοδότηση του χρόνου θητείας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν η επιλογή έχει γίνει από Υπηρεσιακό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Επιβάλλεται λοιπόν στις παραγράφους 1α, 1β, 2α, 2γ και 3α του εν λόγω άρθρου να προστεθεί η φράση: «εφόσον έχουν κριθεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο». Επίσης θα πρέπει να μοριοδοτούνται (αναλόγως) όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (πολύ καλή ή καλή γνώση) και όχι μόνο η άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι θα πρέπει και τα μη συναφή μεταπτυχιακά να μοριοδοτούνται (προφανώς με λιγότερα μόρια). Πρέπει να αναφερθεί ότι σήμερα για να παρακολουθήσει ο υπάλληλος επιμορφωτικό πρόγραμμα, πρέπει να το εγκρίνει ο Προϊστάμενός του, αφού χωρίς την υπογραφή του Προϊσταμένου, δε γίνεται καν δεκτή η υποβολή της αίτησης από τον υπάλληλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα επιμορφωτικά προγράμματα να τα παρακολουθούν κυρίως οι ευνοημένοι από κάθε φορέα ή από τον Προϊστάμενο υπάλληλοι, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους επιτρέπουν ποτέ να υποβάλουν αίτηση. Θα πρέπει λοιπόν να μη χρειάζεται ο υπάλληλος να πάρει την έγκριση του Προϊσταμένου, ώστε να εξαρτάται μόνο από τον ίδιο αν θα παρακολουθήσει ή όχι επιμορφωτικό πρόγραμμα. Βέβαια είναι προφανές ότι θα πρέπεινα υπάρχει ένα όριο στον μέγιστο ααριθμό σεμιναρίων που θα μπορεί να παρακολουθήσει ο υπάλληλος ανά έτος. Στα αναγνωρισμένα σεμινάρια που μοριοδοτούνται πρέπει να συμπεριληφθούν εκτός από εκείνα του ΕΚΔΔΑ και όσα έγιναν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή από άλλους αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς. Πρέπει να μοριοδοτηθούν η συμμετοχή σε συνέδρια και οι δημοσιεύσεις, εφόσον έχουν άμεση συνάφεια με τον αντικείμενο του υπαλλήλου. Η συνέντευξη πρέπει να αντικατασταθεί με γραπτές εξετάσεις μέσω κάποιου ανεξάρτητου φορέα με κρυμμένο το όνομα του υποψηφίου. Σε όσες υπηρεσίες (υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού) έχουν γίνει πρόσφατα κρίσεις προϊσταμένων διεύθυνσης ή τμήματος από τα υπηρεσιακά συμβούλια και οι κριθέντες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη ως προϊστάμενοι, να εξαιρεθούν από τις μεταβατικές διατάξεις και να είναι δυνατή η τοποθέτηση τους και μετά την ψήφιση του νόμου έως ότου γίνει αξιολόγηση με τον καινούργιο νόμο.