• Σχόλιο του χρήστη 'Θείος' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:45

    Άρθρο 84 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων 1. Γιατί ΤΕ για γενικοί; (βλ. άλλη αναφορά μου για γνωσιακή αξιοκρατία και αξιοπιστία του εκπαιδευτικού συστήματος) -> Πρόταση: Μόνον ΠΕ με μεταπτυχιακό και έαν δεν, τότε ΠΕ και εάν δεν, τότε ΤΕ! Η προϋπηρεσία στις θέσεις αυτές μάλλον θάπρεπε να είναι μειονέκτημα λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης της δημόσιας διοίκησης αλλά και με το νόμο αυτό αποτελεί ικανή συνθήκη για να είναι κάποιος Γενικός...! Ποια η διαφορά σας παό τους προηγούμενους; Μήπως θέλετε τη συνέχεια στη διοίκηση με τα χάλια που έχει; (ούτε τον αριθμό των υπαλλήλων γνωρίζουν ακόμα!!) -> Πρόταση: Κατάργηση των α και β όρων, ελαστικοποίηση του δ. 2. -> Πρόταση: Τα ίδια και για το επίπεδο διεύθυνσης. 3. -> Πρόταση: Κατάργηση της άσκησης καθηκόντων. Άρθρο 85 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων -> Πρόταση: 1) Πρόβλεψη γραπτών εξετάσεων σε διοικητικά και επιστημονικά θέματα με αυξημένο συντελεστή (~30% του συνόλου των μορίων) 2) Μοριοδότηση και της πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας (ίσως και της καλής με προϋποθέσεις). 3) Πειθαρχικές ποινές για τη μη έγκαιρη (εντός μηνός) κάλυψη θέσεων! Εξ αυτού του λόγου μόνον συνεχίζεται εν πολλοίς η αναξιοκρατία στο Δημόσιο αφού οι δοτοί με τα μόρια που λαμβάνουν ως ασκήσαντες χρέη προϊσταμένων συνεχίζουν εσαεί!! (και μετά κρίνουν και τους υπόλοιπους...)