• Σχόλιο του χρήστη 'Αρ. Μπ.' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:56

    Η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων να γίνεται μόνο γραπτές εξετάσεις και ότι άλλο απαιτείται, προκειμένου να μην υπεισέρχεται «συνέντευξη», γιατί θα οδηγηθούμε σε υποκειμενικές επιλογές. Σε καμία περίπτωση να μη μοριοδοτείται η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης,εφόσον έχει γίνει με απευθείας ανάθεση με απόφαση μονοπρόσωπου οργάνου. Οι βασικοί τίτλοι σπουδών ισοπεδώνονται, άσχετα αν είναι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. θα έπρεπε μόνο αν υπάρχει έλλειψη από ΠΕ και ΤΕ να μπαίνουν στη διαδικασία και οι ΔΕ. Μοριοδοτείται μόνο η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας πως είναι δυνατόν; Αν κάποιος έχει πτυχίο ευρωπαικής μεν όχι με υψηλά στάνταρ δε χώρας εχει με ένα σμπάρο δύο τριγώνια και άριστα στο πτυχίο και άριστα στην ξένη γλώσσα.