• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:54

    Η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων να γίνεται μόνο με online γραπτές εξετάσεις στις οποίες να συμπεριλαμβάνονται ψυχολογικά τεστ και ότι άλλο απαιτείται προκειμένου να μην υπεισέρχεται ο παράγοντας «συνέντευξη», γιατί με αυτό τον τρόπο πάλι θα οδηγηθούμε σε ανατροφότηση του ίδιου συστήματος. Μήπως η υπερμοριόδοτηση της προϋπηρεσίας αποκλείει defacto ανθρώπους αξιόλογους οι οποίοι δεν βρίσκονται στα όρια της συνταξιοδότησης; Η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας σε θέση ευθύνης, να γίνεται μόνο εφόσον -πριν την ανάθεση- έχει προηγηθεί αξιολόγηση από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε καμία περίπτωση να μη μοριοδοτείται αυτή, εφόσον γίνει με απευθείας ανάθεση με απόφαση μονοπρόσωπου οργάνου. Οι βασικοί τίτλοι σπουδών μπαίνουν όλοι στο ίδιο σακί, άσχετα αν είναι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Υπάρχει έλλειψη από ΠΕ και ΤΕ και μπαίνουν στη διαδικaσία και οι ΔΕ; Επιπλέον, ο πτυχιούχος της σχολής που εισάγεται σε αυτή με μέσο όρο βαθμού μονοψήφιο αριθμό εξακολουθεί να εξομοιώνεται, με τον πτυχιούχο της σχολής που για την εισαγωγή του σε αυτή απαιτούνται βαθμοί που τείνουν στο άριστα Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να σταθμιστεί αυτή η άδικη αντιμετώπιση όπως π.χ. να λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός εισαγωγής στη σχολή και επιπλέον να επιβραβεύονται οι έχοντες σπουδάσει στα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα περνώντας μια σειρά διαδικασιών αξιολόγησης; Μοριοδοτείται μόνο η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας. Εξαιρετικό και αυτό!!! Δηλ. όποιος σπούδασε στην ex-χώρα με αμφίβολης ποιότητας εκπαιδευτικό σύστημα, μοριοδοτείται μια χαρά και για το πτυχίο του και για την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας. Αντίθετα αυτός που σπούδασε στην ταπεινή Ελλαδίτσα μας, περνώντας με επιτυχία την ψυχοφθόρα, και εξοντωτική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, και το επίπεδο της ξένης γλώσσας του εκπροσωπείται από ένα LOWER, το οποίο απέκτησε περνώντας με επιτυχία άλλο ένα σετ ψυχοφθόρων και εξοντωτικών διαδικασιών, δεν έχει καμία σημασία; Πάλι επιβραβεύονται όσοι ακολουθούν το lazy way. «Η πιστοποιημένη από το ΕΚΔΔΑ επιμόρφωση του υπαλλήλου μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης….» δηλ. μοριοδοτείται το ίδιο το σεμινάριο της μιας μέρας, της μιας εβδομάδας και του ενός μήνα; Πως είναι δυνατόν να μη λαμβάνονται υπόψη σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί προ δακαετίας από φορείς όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο, ερευνητικά κέντρα, το πάλαι ποτέ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. κλπ, διάρκειας 300 και 400 ωρών; Οι προσλαμβανόμενες γνώσεις μπορεί να χάνουν τη φρεσκάδα τους με την πάροδο του χρόνου αλλά η διεύρυνση του ορίζοντα που προσφέρουν παραμένει.