• Σχόλιο του χρήστη 'Xρήστος Λ.' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 12:25

    To νομοσχέδιο έχει θετικά σημεία όσον αφορά την αξιολόγηση και το αρχείο στελεχών. Οσον αφορά τις επιλογές προϊσταμένων θα ήθελα να αναφέρω τα εξής: ΑΡΘΡΟ 84: Πρέπει να αυξηθούν τα ελάχιστα χρόνια για την κατάληψη του Α βαθμού τουλάχιστον μια πενταετία διότι οι θέσεις ευθύνης πρέπει να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους με σημαντική εμπειρία ΑΡΘΡΟ 85:Τα κριτήρια μοριοδότησης που προβλεπόταν στον Ν.3839/2010 ήταν πιο αντιπροσωπευτικά αφου μοριοδοτούνταν θετικά και οι ειδικές δραστηριοτητες ενω οι πειθαρχικες ποινες αρνητικά.Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να αντικατασταθεί η συνέντευξη με γραπτες εξετάσεις και τα πρακτικα των υπηρεσιακών συμβουλίων να αναρτωνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.