• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος Θέμος' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 12:06

    Τα τυπικά προσόντα φαίνεται ότι έχουν προσαρμοσθεί περισσότερο για καθαρά διοικητικούς υπαλλήλους. Στο δημόσιο όμως υπάρχουν και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι οι οποίοι μάλιστα παράγουν και σημαντικό επιστημονικό έργο(άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μονογραφίες, συμμετοχές σε συνέδρια κλπ). Είναι λογικό να βαθμολογείται και αυτό το έργο στα τυπικά προσόντα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να περιληφθεί αυτή η βαθμολογία σε αυτήν την κατηγορία, να υπάρξει πρόσθετη κατηγορία στην οποία να αποτυπώνεται συγκεκριμένη βαθμολογία. Ας σημειωθεί βέβαια ότι ούτε για τους υπαλλήλους που έχουν πτυχίο στη διοικητική επιστήμη και ασχολούνται επιστημονικά με αυτό το αντικείμενο (δημοσιεύσεις κλπ) υπάρχει κάποια επιπλέον μοριοδότηση.