• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 12:33

    Πειθαρχικά Συμβούλια Ανεξάρτητων Αρχών Επισημαίνουμε την ανάγκη τροποποίησης των σχετικών κείμενων διατάξεων ώστε να συμπεριλαμβάνει η συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων των Ανεξάρτητων Αρχών και αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων, κατ’ αντιστοιχία του πρόσφατου Ν. 4325/2015.