• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΙΤΗ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 12:05

    Σε ό,τι αφορά την επιλογή των προϊσταμένων ενώ αναγνωρίζεται το δικαίωμα συμμετοχής στους διαδάκτορες, τίθενται τελικά αυστηρές προϋποθέσεις σε σχέση με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους και το βαθμό τους καθώς ζητείται να έχουν Α βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο 8-10 χρόνια, δυσκολεύοντας τη συμμετοχή τους στις κρίσεις για τη λήψη θέσης ευθύνης. Ειδικότερα αν συγκριθούν με υπαλλήλους που έχουν τουλάχιστον 1 χρόνο θέση διευθυντή ή προϊσταμένου τμήματος. Υπάρχουν περιπτώσεις υπαλλήλων που έχουν θέση ευθύνης ενώ δεν έχουν πολύ υψηλά τυπικά προσόντα και πολλά χρόνια πρϋπηρεσίας και παρόλα αυτά έχουν οριστεί στη θέση ευθύνης γιατί δεν υπάρχουν κάποιος άλλος ή άλλη στη συγκεκριμένη μονάδα στην οποία ανήκει η θέση αυτή. Συνεπώς το "τουλάχιστον 1 έτος σε θέση ευθύνης Δ/ντη/τριας ή προϊσταμένου/νης" είναι συχνό φαινόμενο και σχετικά εύκολο να αποκτηθεί. Σε αντίθεση με τους διδάκτορες που θα πρέπει να έχουν εκτός από διδακτορικό και πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Με αυτό τον τρόπο δεν προμοδοτείται το διδακτορικό, αντιθέτως αρκεί να έχει κανείς 1 χρόνο θέση ευθύνης στο δημόσιο - κάτι σχετικά εύκολο. Ωστόσο ακόμη και αν δεχτούμε ότι δεν πρέπει πριμοδοτηθούν οι διδάκτορες, και η σχετική διατύπωση του νομού πρέπει να μείνει ως έχει, θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρξει ίση αντιμετώπιση, όπως για παράδειγμα να τεθεί η προϋπόθεση οι 1 έτους Δ/ντες και προϊστάμενοι να πληρούν συγκεκριμένο όριο κατάταξής σε βαθμό, αντίστοιχο με εκείνον των διδακτόρων, προκειμένου να καταλάβουν θέση ευθύνης.