• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' | 11 Μαΐου 2016, 16:46

    Το άρθρο 3 δν λαμβάνει υπόψη του το Παράρτημα ΙΙΙ του Ευρ. Κανονισμού 562/2006 όπως τροποποιηθήκε και ισχύει σήμερα που ορίζει πινακίδες σήμανσης των ροών κυκλοφορίας των προσώπων και των διερχόμενων απο τα εν λόγω σημεία οχημάτων Επίσης αποφεύγει αναφορές - τη στιγμή που ρυθμίζει ζήτημα εμφάνισης της υποδομής εισόδου - στη διαμόρφωση των χώρων των σημείων που προβλέπονται στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν ορίζει/ρυθμίζει το ζήτημα των υποχρεώσεων συντήρησης εξωραϊσμου και βελτίωσης των συνοριακών υποδομών.