• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Λ' | 13 Ιουλίου 2016, 11:46
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην παρ. 2,β του άρθρου 4 προτείνω να εξαιρεθούν από τη δέσμευση της διετίας και όσοι υπάλληλοι έχουν κάνει μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία λόγω κτήσης ανώτερου τίτλου σπουδών, διότι , κατά την άποψή μου, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί ειδική περίπτωση μετάταξης, η οποία δεν θα πρέπει να αποτελεί κώλυμα ως προς την κινητικότητα