• Σχόλιο του χρήστη 'VASILAKAKIS LEONIDAS, MR.' | 1 Αυγούστου 2016, 13:53

    Για το σημείο 3.4.1. των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, το οποίο ορίζει για την Γεννήτρια Παραγωγής Ακτίνων Χ να διαπερνά τοίχωμα μεταλλικής πλάκας πάχους τουλάχιστον έξι (6mm) χιλιοστά και ζητά να δηλωθεί το μέγιστο πάχος, θα θέλαμε να προτείνουμε / συστήσουμε την αύξηση του πάχους διείσδυσης της Ακτίνας Χ (=του πάχους του τοιχώματος μεταλλικής πλάκας που μπορεί να διαπεράσει η Ακτίνα Χ), σε τουλάχιστον 250mm (=25cm) [ΑΝΤΙ των 6mm], γιατί τα προτεινόμενα 6 χιλιοστά είναι πολύ χαμηλό / μικρό πάχος, καθώς, λαθρεπιβάτες που είναι κρυμμένοι πίσω από κιβώτια, δεν θα γίνονται καθόλου ορατοί με τόσο χαμηλό πάχος διείσδυσης.