• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ' | 1 Αυγούστου 2016, 21:28

    ΣΧΟΛΙΟ: Η απαίτηση για διαχωριστική ικανότητα αντικειμένων ανάλογα με την ύλη κατασκευής τους, είναι απολύτως ασαφής. Υπάρχουν δύο τεχνολογίες: είτε μέσω ψευδοχρωμάτων με συγκεκριμένη πηγή ακτινοβολίας είτε μέσω τριών χρωμάτων (σε οργανικά – μικτά – ανόργανα) με ισχυρότερη πηγή ακτινοβολίας και με εντελώς διαφορετικό κόστος συστήματος. Η απαίτηση για διαχωριστική ικανότητα ανάλογα με την ύλη κατασκευής παραπέμπει ευθέως αποκλειστικά σε τεχνολογία backscatter. ΣΧΟΛΙΟ: Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο ποια ακριβώς είναι η απαίτηση για την διάταξη στο χώρο, την επιφάνεια που την καλύπτει και τα άλλα υλικά που το περιβάλλουν. ΣΧΟΛΙΟ: Η ζώνη αποκλεισμού πρέπει να είναι βαθμολογούμενο κριτήριο και να υπάρχει μέγιστη επιτρεπόμενη διάσταση. ΣΧΟΛΙΟ: Κατά την άποψή μας πρέπει να πληρούνται και οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της ICRP όσο αφορά την ακτινοπροστασία.