2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1. Να παρέχει ακτινολογική εικόνα του περιεχομένου οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, ολόκληρου έμφορτου φορτηγού συμπεριλαμβανομένης και της καμπίνας του οδηγού, καθώς και εμπορευματοκιβωτίων.
2.2. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία ακτινοσκόπησης με ακτίνες Χ και να μην διαθέτει ραδιενεργό πηγή.
2.3. Να μπορεί να ανιχνεύσει οργανικές, ανόργανες και μικτές ουσίες. Να δηλωθούν οι ουσίες ανίχνευσης.
2.4. Να είναι ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο να δύναται να κινείται εντός οδικού δικτύου και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.
2.5. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, καινούργιο και αμεταχείριστο.
2.6. Η σάρωση θα πραγματοποιείται τουλάχιστον με μετακίνηση της κινητής μονάδας σάρωσης οχημάτων κατά μήκος του ελεγχόμενου οχήματος.
2.7. Να παρουσιάζει διαχωριστική ικανότητα αντικειμένων, ανάλογα με την ύλη κατασκευής τους. Ο διαχωρισμός θα γίνεται με ξεχωριστή απόχρωση για κάθε κατηγορία υλικού με διαφορετική φωτεινότητα αναλόγως του πάχους του.
2.8. Η εξαγόμενη εικόνα που παρουσιάζεται στα Monitors, θα πρέπει να εμφανίζεται ομαλά κατά την αλλαγή της εικόνας.
2.9. Η ανίχνευση και ο διαχωρισμός των ύποπτων αντικειμένων θα ολοκληρώνεται αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή με μία ολική ακτινοσκόπηση του ελεγχόμενου οχήματος.
2.10. Η κινητή μονάδα σάρωσης οχημάτων πέραν του ειδικά διαμορφωμένου οχήματος θα αποτελείται από το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την γεννήτρια παραγωγής ακτίνων Χ, ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, ηλεκτρονικό σύστημα απεικόνισης και τα χειριστήρια του συστήματος.
2.11. Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα τροφοδοτεί με σταθερή τάση την γεννήτρια παραγωγής ακτινών Χ και τα υπόλοιπα μέρη του εξοπλισμού. Θα αποτελείται τουλάχιστον από ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος με γεννήτρια πετρελαίου.
2.12. Με την χρήση κατάλληλης κατευθυντικής διάταξης οι ακτίνες Χ θα οδηγούνται στο ακτινοβολούμενο αντικείμενο.
2.13. Με την χρήση κατάλληλης διάταξης ανιχνευτών θα επιτυγχάνεται η ανίχνευση της ακτινοβολίας – φωτονίων.
2.14. Τα αντικείμενα τα οποία θα ελέγχονται να απεικονίζονται στον χειριστή υπό την μορφή ακτινολογικής εικόνας και σε πρότυπα συμβατά με τα τυποποιημένα που ισχύουν στις εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας.
2.15. Να απεικονίζει την δομή του ακτινοβολούμενου αντικειμένου, την διάταξη του στο χώρο, την επιφάνεια την οποία καλύπτει και τα άλλα υλικά που το περιβάλουν.
2.16. Να εγκατασταθεί κατάλληλο λογισμικό και γραφικό περιβάλλον για την ενοποίηση όλου του εξοπλισμού του Συστήματος.
2.17. Τα χειριστήρια του Συστήματος και η οθόνη απεικόνισης των ακτινοβολούμενων αντικειμένων, να εγκατασταθούν σε εργονομική θέση.
2.18. Κάθε φορά που σαρώνεται ένα αντικείμενο τα δεδομένα από την διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου θα καταχωρούνται αυτόματα στις αποθηκευτικές μονάδες του Συστήματος.
2.19. Οι χειριστές να μπορούν να προβάλουν, να επεξεργάζονται και να ανακαλούν τα δεδομένα του Συστήματος σε πραγματικό αλλά και σε μεταγενέστερο χρόνο.
2.20. Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό ασφάλειας και συστήματα ενδοασφάλισης καθώς και την απαιτούμενη θωράκιση, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία του προσωπικού και του κοινού από την ακτινοβολία.
2.21. Να δηλωθεί η ζώνη αποκλεισμού της περιοχής διενέργειας των ελέγχων σύμφωνα με τους ρυθμούς έκθεσης του προσφερόμενου είδους και να ορισθούν οι θέσεις χειριστή και παρευρισκομένων προς ελαχιστοποίηση της δευτερεύουσας ακτινοβολίας.
2.22. Να λειτουργεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες συνεχώς, χωρίς την ανάγκη τεχνικής επίβλεψης και δεν θα παρουσιάζονται φαινόμενα υπερθέρμανσης, αποκλίσεων από τα χαρακτηριστικά του συστήματος και κακή λειτουργία-απόδοση σε οποιαδήποτε από τις υπομονάδες της συσκευής.
2.23. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων συστημάτων, πιστοποίηση ISO 9001 και το σύστημα σήμανση CE. Να δηλωθούν αναλυτικά τα standards κατασκευής και ασφάλειας με τα οποία συμφωνεί το προσφερόμενο είδος.
2.24. Το Σύστημα να πληροί απόλυτα τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) καθώς και τους αντίστοιχους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες ακτινοπροστασίας. Να δηλωθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

 • 3 Αυγούστου 2016, 07:43 | ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.

  2.1. Να παρέχει ακτινολογική εικόνα του περιεχομένου οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, ολόκληρου έμφορτου φορτηγού συμπεριλαμβανομένης και της καμπίνας του οδηγού, καθώς και εμπορευματοκιβωτίων.
  2.2. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία ακτινοσκόπησης με ακτίνες Χ και να μην διαθέτει ραδιενεργό πηγή.
  2.3. Να μπορεί να ανιχνεύσει οργανικές, ανόργανες και μικτές ουσίες. Να δηλωθούν οι ουσίες ανίχνευσης.
  2.4. Να είναι ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο να δύναται να κινείται εντός οδικού δικτύου και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.
  2.5. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, καινούργιο και αμεταχείριστο.
  2.6. Η σάρωση θα πραγματοποιείται τουλάχιστον με μετακίνηση της κινητής μονάδας σάρωσης οχημάτων κατά μήκος του ελεγχόμενου οχήματος.
  2.7. Να παρουσιάζει διαχωριστική ικανότητα αντικειμένων, ανάλογα με την ύλη κατασκευής τους. Ο διαχωρισμός θα γίνεται με ξεχωριστή απόχρωση για κάθε κατηγορία υλικού με διαφορετική φωτεινότητα αναλόγως του πάχους του.
  ΣΧΟΛΙΟ: Η συγκεκριμένη απαίτηση όπως αναγράφεται «να παρουσιάζει διαχωριστική ικανότητα αντικειμένων, ανάλογα με την ύλη κατασκευής τους», ικανοποιείται μόνο από την τεχνολογία backscatter.
  Όλοι οι υπόλοιποι Κατασκευαστές κινητών συστημάτων σάρωσης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων προσφέρουν είτε δυνατότητα διαχωρισμού με ψευδοχρώματα (χωρίς πληροφόρηση για την ύλη κατασκευής τους – με ενέργεια ακτίνων Χ τουλάχιστον 3MeV), είτε διαχωριστική ικανότητα αντικειμένων σε 3 όμως ξεχωριστά χρώματα (πορτοκαλί – πράσινο – μπλε) ανάλογα με την ύλη κατασκευής τους (αντίστοιχα: οργανικά – μικτά – μέταλλα), όπως ακριβώς συμβαίνει και τις συμβατικές ακτινοσκοπικές συσκευές για έλεγχο ταχυδρομείου και χειραποσκευών που χρησιμοποιεί ήδη η Ελληνική Αστυνομία. Ο διαχωρισμός σε 3 χρώματα χρησιμοποιείται κυρίως για την ευκολότερη ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την νόμους της Φυσικής, για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε 3 χρώματα, απαιτείται συγκεκριμένα πηγή ακτίνων Χ η οποία να ακτινοβολεί σε 2 ενέργειες (6MeV / 4MeV).

  Η ενσωμάτωση της συγκεκριμένης πηγής ακτίνων Χ (6MeV / 4MeV), λόγω της ισχυρής ακτινοβολίας που παράγει, επηρεάζει σε πολύ σημαντικά τις διαστάσεις, το βάρος, την πολυπλοκότητα, την θωράκιση, τις διαστάσεις της επιβλεπόμενης περιοχής, τις απαιτήσεις συντήρησης, τις απαιτήσεις επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης και άλλες επιχειρησιακές παραμέτρους του προσφερόμενου κινητού συστήματος σάρωσης, καθώς επίσης και πολλαπλασιάζει την τιμή προμήθειας και το κόστος προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης τόσο κατά την διάρκεια της εγγύησης όσο και μετά από αυτή.

  Κατά συνέπεια, αν δεν διευκρινισθεί με πολύ σαφή τρόπο, η συγκεκριμένη απαίτηση της Υπηρεσίας, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για το είδος του κινητού συστήματος σάρωσης που θέλει να προμηθευτεί η Υπηρεσία.

  2.8. Η εξαγόμενη εικόνα που παρουσιάζεται στα Monitors, θα πρέπει να εμφανίζεται ομαλά κατά την αλλαγή της εικόνας.
  2.9. Η ανίχνευση και ο διαχωρισμός των ύποπτων αντικειμένων θα ολοκληρώνεται αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή με μία ολική ακτινοσκόπηση του ελεγχόμενου οχήματος.

  ΣΧΟΛΙΟ: Θα πρέπει να διευκρινισθεί με σαφή τρόπο, εάν απαιτείται αυτόματη ανίχνευση ύποπτων αντικειμένων και ποια είναι τα ζητούμενα ύποπτα αντικείμενα. Ενημερώνουμε την Υπηρεσία πως δεν υπάρχει σήμερα καμία διαθέσιμη τεχνολογία αυτόματης ανίχνευσης μεμονωμένων υπόπτων αντικειμένων, εντός ελεγχόμενου φορτίου μέσα σε φορτηγό ή / και εμπορευματοκιβώτιο. Υπάρχουν όμως διαθέσιμοι αλγόριθμοι που αυτόματα μπορούν π.χ. να ενημερώσουν τον χειριστή εάν ένα φορτίο δεν είναι πλήρως ομοιογενές (ενώ τα φορτωτικά έγγραφα υποδηλώνουν πλήρως ομοιογενές φορτίο), και με αυτόν έμμεσο τρόπο να υποβοηθείται ο χειριστής στην ανίχνευση. Η διαδικασία όμως της ανίχνευσης ύποπτων αντικειμένων σε κάθε περίπτωση, ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον άνθρωπο.

  2.10. Η κινητή μονάδα σάρωσης οχημάτων πέραν του ειδικά διαμορφωμένου οχήματος θα αποτελείται από το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την γεννήτρια παραγωγής ακτίνων Χ, ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, ηλεκτρονικό σύστημα απεικόνισης και τα χειριστήρια του συστήματος.
  2.11. Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα τροφοδοτεί με σταθερή τάση την γεννήτρια παραγωγής ακτινών Χ και τα υπόλοιπα μέρη του εξοπλισμού. Θα αποτελείται τουλάχιστον από ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος με γεννήτρια πετρελαίου.
  2.12. Με την χρήση κατάλληλης κατευθυντικής διάταξης οι ακτίνες Χ θα οδηγούνται στο ακτινοβολούμενο αντικείμενο.
  2.13. Με την χρήση κατάλληλης διάταξης ανιχνευτών θα επιτυγχάνεται η ανίχνευση της ακτινοβολίας – φωτονίων.
  2.14. Τα αντικείμενα τα οποία θα ελέγχονται να απεικονίζονται στον χειριστή υπό την μορφή ακτινολογικής εικόνας και σε πρότυπα συμβατά με τα τυποποιημένα που ισχύουν στις εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας.
  2.15. Να απεικονίζει την δομή του ακτινοβολούμενου αντικειμένου, την διάταξη του στο χώρο, την επιφάνεια την οποία καλύπτει και τα άλλα υλικά που το περιβάλουν.

  ΣΧΟΛΙΟ: Η απαίτηση (η διάταξη στο χώρο, η επιφάνεια την καλύπτει και τα άλλα υλικά που το περιβάλλον) είναι τελείως ασαφής. Τι ακριβώς πρέπει να απεικονίζεται πλην της ακτινολογικής εικόνας?

  2.16. Να εγκατασταθεί κατάλληλο λογισμικό και γραφικό περιβάλλον για την ενοποίηση όλου του εξοπλισμού του Συστήματος.
  2.17. Τα χειριστήρια του Συστήματος και η οθόνη απεικόνισης των ακτινοβολούμενων αντικειμένων, να εγκατασταθούν σε εργονομική θέση.
  2.18. Κάθε φορά που σαρώνεται ένα αντικείμενο τα δεδομένα από την διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου θα καταχωρούνται αυτόματα στις αποθηκευτικές μονάδες του Συστήματος.
  2.19. Οι χειριστές να μπορούν να προβάλουν, να επεξεργάζονται και να ανακαλούν τα δεδομένα του Συστήματος σε πραγματικό αλλά και σε μεταγενέστερο χρόνο.
  2.20. Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό ασφάλειας και συστήματα ενδοασφάλισης καθώς και την απαιτούμενη θωράκιση, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία του προσωπικού και του κοινού από την ακτινοβολία.
  2.21. Να δηλωθεί η ζώνη αποκλεισμού της περιοχής διενέργειας των ελέγχων σύμφωνα με τους ρυθμούς έκθεσης του προσφερόμενου είδους και να ορισθούν οι θέσεις χειριστή και παρευρισκομένων προς ελαχιστοποίηση της δευτερεύουσας ακτινοβολίας.

  ΣΧΟΛΙΟ: Για καθαρά επιχειρησιακούς και πρακτικούς λόγους, θα πρέπει κατά την άποψή μας, να τεθεί ένα μέγιστο όριο στη ζώνη αποκλεισμού. Μπορεί π.χ. να εξασφαλισθεί περιοχή (και εντός του οδικού δικτύου όπως απαιτεί η παράγραφος 2.4. των Προδιαγραφών) διενέργειας ελέγχων με διαστάσεις π.χ. 80m μήκος x 80m πλάτος? Θεωρούμε επίσης, ότι οι απαιτούμενες διαστάσεις της ζώνης θα έπρεπε να είναι βαθμολογούμενο στοιχείο.

  2.22. Να λειτουργεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες συνεχώς, χωρίς την ανάγκη τεχνικής επίβλεψης και δεν θα παρουσιάζονται φαινόμενα υπερθέρμανσης, αποκλίσεων από τα χαρακτηριστικά του συστήματος και κακή λειτουργία-απόδοση σε οποιαδήποτε από τις υπομονάδες της συσκευής.
  2.23. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων συστημάτων, πιστοποίηση ISO 9001 και το σύστημα σήμανση CE. Να δηλωθούν αναλυτικά τα standards κατασκευής και ασφάλειας με τα οποία συμφωνεί το προσφερόμενο είδος.

  2.24. Το Σύστημα να πληροί απόλυτα τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) καθώς και τους αντίστοιχους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες ακτινοπροστασίας. Να δηλωθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

  ΣΧΟΛΙΟ: Για την καλύτερη εξασφάλιση της Υπηρεσίας, θα πρέπει κατά την γνώμη μας να πληρούνται οι απαιτήσεις τόσο της ICRP – International Commission on Radiological Protection – όσο και του WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).

 • 1 Αυγούστου 2016, 21:28 | ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  ΣΧΟΛΙΟ: Η απαίτηση για διαχωριστική ικανότητα αντικειμένων ανάλογα με την ύλη κατασκευής τους, είναι απολύτως ασαφής. Υπάρχουν δύο τεχνολογίες: είτε μέσω ψευδοχρωμάτων με συγκεκριμένη πηγή ακτινοβολίας είτε μέσω τριών χρωμάτων (σε οργανικά – μικτά – ανόργανα) με ισχυρότερη πηγή ακτινοβολίας και με εντελώς διαφορετικό κόστος συστήματος. Η απαίτηση για διαχωριστική ικανότητα ανάλογα με την ύλη κατασκευής παραπέμπει ευθέως αποκλειστικά σε τεχνολογία backscatter.
  ΣΧΟΛΙΟ: Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο ποια ακριβώς είναι η απαίτηση για την διάταξη στο χώρο, την επιφάνεια που την καλύπτει και τα άλλα υλικά που το περιβάλλουν.
  ΣΧΟΛΙΟ: Η ζώνη αποκλεισμού πρέπει να είναι βαθμολογούμενο κριτήριο και να υπάρχει μέγιστη επιτρεπόμενη διάσταση.
  ΣΧΟΛΙΟ: Κατά την άποψή μας πρέπει να πληρούνται και οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της ICRP όσο αφορά την ακτινοπροστασία.