• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Γαλανόπουλος' | 26 Αυγούστου 2016, 11:25

    Στο αυτό άρθρο 42, δεν περιλαμβάνονται τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που πραγματοποιούν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες του Δημοσίου (πχ Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης[ΕΕΤΑΑ] Α.Ε.)σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιας διοίκησης!!! με αποκλειστικό σκοπό την στελέχωση φορέων του Δημοσίου!!! σε μεταβατική περίοδο μεγάλης διοικητικής μεταρύθμισης όπως "νέοι Καποδιστριακοί Δήμοι" κατά τα έτη 1998-1999!!!