• Σχόλιο του χρήστη 'Mιχάλης Π.' | 26 Αυγούστου 2016, 17:30

    Είναι αδιανόητο να αποκλείονται και να μην υπολογίζονται για τη θέση, δικηγόροι με πολυετή προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο διοικητικού -δημοσίου δικαίου και να μπαίνει αορίστως ως προσόν o μεταπτυχιακός τίτλος γενικώς. Όλοι γνωρίζουν ότι εν τοις πράγμασι ένας μεταπτυχιακός τίτλος δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά ένα τυπικό προσόν που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την πρακτική εξάσκηση και την εμπειρία που αποδίδει η ενασχόληση και η τριβή με την μάχιμη δικηγορία. Όσοι έχουν εμπειρία μέχρι την έως τώρα λειτουργία του ελέγχου νομιμότητας των ΟΤΑ με τη στελέχωση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και τη σύνθεση των ειδικών επιτροπών κυρίως του άρθρου 152 του νόμου 3463/2006,γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπήρχε τεράστιο έλλειμα νομικών με ειδική εμπειρία, κατάρτιση και εξειδίκευση με αποτέλεσμα σε πολλές των περιπτώσεων να εκδίδονται αστείες αποφάσεις. Συνεπώς είναι απαραίτητο στην παράγραφο 2 να λάβει χώρα επαναδιατύπωση και να τεθεί το δεύτερο προσόν ως εξής "και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο δημοσίου δικαίου ή αντίστοιχη 7ετής τουλάχιστον αποδεδειγμένη δικηγορική εμπειρία στο δημόσιο-διοικητικό δίκαιο¨".Έτσι εν όψει και της κρίσης που διέρχεται το δικηγορικό επάγγελμα μπορεί να καταστεί ελκυστική η θέση για ικανούς και εξειδικευμένους δικηγόρους που με κατοχυρωμένη 7ετή εμπειρία και τριβή σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου θα αναβαθμίσουν το θεσμό του ελεγκτή νομιμότητας και θα τον αποσυνδέσουν από την δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία και αντίληψη.