• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.' | 27 Αυγούστου 2016, 16:00

    Για να λυθεί οριστικά το θέμα της νομιμοποίησης δαπανών θα πρέπει σαν όλες τις οργανωμένες διοικήσεις του Δυτικού κόσμου να έχουμε ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο. Ο υπεύθυνος εκκαθάρισης και εσωτερικού ελέγχου εκτελεί πολλαπλάσιο έργο ελέγχου με τον λ.χ γερμανό ομόλογό του προκειμένου να αναζητά συνεχώς νέες νομοθετικές ή τροποποιητικές διατάξεις για να αναλάβει την ευθύνη εκκαθάρισης μιας δαπάνης, με αποτέλεσμα να γίνονται πολλά λάθη ερμηνευτικά και να μπλέκει σε άδικους καταλογισμούς για ανοίκειες δαπάνες. Το Κράτος αναγκάζεται να προχωρά κατά καιρούς σε έκδοση νομιμοποιητικών δαπανών για να θαραπεύει αυτή την "ανωμαλία", χωρίς όμως να δίνεται η ορθή λύση. Καλό είναι να βγούν γενικές νομιμοποιητικές διατάξεις έως και σήμερα, να δημιουργηθεί ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο, και η ευθύνη για την τήρησή του να χρεωθεί σε όλους(αιρετούς και υπαλλήλους) ανεξαιρέτως οι οποίοι εμπλέκονται στην διαδικασία οποιασδήποτε προμήθειας, υπηρεσίας , έργων και μισθοδοσίας.Ειδικά στους ΟΤΑ δεν είναι δυνατόν να καταλογίζονται ποσά μόνο στους υπογράφοντες εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών , ενώ για την μη κανονικότητα ή νομιμότητα της δασπάνης εμπλέκονται άλλα 30 άτομα!Καλό είναι -στο πνεύμα τηε νομιμοποίησης δαπανών- οι υπάλληλοι που έχουν πειθαρχικά προιστάμενο αυτόν που ελέγχουν ενίοτε,δηλαδή τον Δήμαρχο(οξύμωρο και ασυμβίβαστο;) να καταλογίζονται μόνο για την μην τήρηση της κανονικότητας της δαπάνης και όχι της νομιμότητας, και τον έλεγχο νομιμότητας να τον ασκούν μόνο υπάλληλοι εκτός δικαιοδοσίας του Δήμου(Ελεγκτικό Συνέδριο,Ελεγκτές νομιμότητας ΟΤΑ,νεοσύστατη υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου ΟΤΑ κλπ)