• Σχόλιο του χρήστη 'Ντίνος Τριανταφύλλου' | 28 Αυγούστου 2016, 09:23

    Το πιο σημαντικό που πρέπει να προσεχθεί είναι το κώλυμα και ασυμβίβαστο του Ελεγκτή Νομιμότητας. Το πρόσωπο που θα επιλεγεί δε θα πρέπει να έχει καμμία συγγένεια όπως ορίζεται στον αστικό κώδικα με τους αιρετούς των ΟΤΑ ούτε ακόμη να έχει διατελέσει μέλος του πολιτικού τους γραφείου με οποιαδήποτε σχέση. Και ο πλέον ανυποψίαστος νομίζω ότι μπορεί να κατανοήσει γιατί πρέπει να προσεχτεί αυτό. Αλλιώς θα έχουμε δημιουργήσει μία τρύπα στο νερό στη Διαφάνεια και την καταπολέμηση της Διαφθοράς.