• Σχόλιο του χρήστη 'Δημητρης' | 28 Αυγούστου 2016, 14:34

    Δια λόγους δικαιοσύνης πρέπει το όριο ηλικίας να μετρήσει από την ημερομηνία μετάταξης μας στην Ελ.ας.Δηλαδή κάποιος επί παραδείγματι που ήταν 39 ετών όταν μετατέθηκε στην Αστυνομία και τώρα είναι άνω των 40 θα πρέπει να μπορεί να έχει την δυνατότητα να δηλώσει για Ειδ.φρουρός.