• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' | 29 Αυγούστου 2016, 10:49

    Η διάταξη θεωρώ πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, μιας και από τη τρίτη παράβαση και μετά, αφού δεν μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο, οι καταστηματάρχες δεν είχαν πρακτικά καμία κύρωση. Παρόλα αυτά, η απαγόρευση της χορήγησης άδειας για το επόμενο έτος είναι άγνωστο εάν θα λειτουργήσει θετικά ή αρνητικά. Ίσως καλύτερα θα ήταν αυτός ο οποίος κάνει παράβαση (ίσως και από την πρώτη, μετά την εφαρμογή του νόμου φυσικά) να χάνει το δικαίωμα της τηματικής καταβολής του Ν.4257/2014 στις μελλοντικές άδειες και να πρέπει να καταβάλει το τέλος εφάπαξ στο μέλλον. Εξακολουθεί και παραμένει όμως η "αδικία", σύμφωνα με την οποία από την τρίτη παράβαση και μετά, εφόσον ο καταστηματάρχης που έχει κάνει αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου που δεν έχει χωροθετηθεί (πλήρως παράνομος) να μην πληρώνει τίποτα στο Δήμο ενώ ο καταστηματάρχης που έχει κάνει αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου που έχει χωροθετηθεί ("λίγος" παράνομος) να πληρώνει το αναλογούν τέλος στο Δήμο.