Άρθρο 90 Αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση καθ΄ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο

Στην παρ. 8 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 20ης.10.1958 (Α’ 171), όπως αυτό ισχύει, προστίθενται εδάφια πέμπτο και έκτο, ως εξής:
«Πέραν των παραπάνω συνεπειών, εάν διαπιστωθεί τρίτη παράβαση αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και απαγορεύεται η χορήγησή της και για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Εάν ακολουθήσει και νεότερη αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, εφόσον αυτή γίνεται από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφαιρείται οριστικά η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος και απαγορεύεται η εκ νέου χορήγησή της στην ίδια επιχείρηση».

  • 31 Αυγούστου 2016, 08:15 | Γιώργος Ιωαννίδης

    Ποιό σωστά δεν γίνεται.Μέχρι πρότινος ατιμωρησία και κοροίδια απο τα ΚΥΕ και τα εμπορικά καταστήματα.

  • 29 Αυγούστου 2016, 10:49 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

    Η διάταξη θεωρώ πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, μιας και από τη τρίτη παράβαση και μετά, αφού δεν μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο, οι καταστηματάρχες δεν είχαν πρακτικά καμία κύρωση. Παρόλα αυτά, η απαγόρευση της χορήγησης άδειας για το επόμενο έτος είναι άγνωστο εάν θα λειτουργήσει θετικά ή αρνητικά. Ίσως καλύτερα θα ήταν αυτός ο οποίος κάνει παράβαση (ίσως και από την πρώτη, μετά την εφαρμογή του νόμου φυσικά) να χάνει το δικαίωμα της τηματικής καταβολής του Ν.4257/2014 στις μελλοντικές άδειες και να πρέπει να καταβάλει το τέλος εφάπαξ στο μέλλον.
    Εξακολουθεί και παραμένει όμως η «αδικία», σύμφωνα με την οποία από την τρίτη παράβαση και μετά, εφόσον ο καταστηματάρχης που έχει κάνει αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου που δεν έχει χωροθετηθεί (πλήρως παράνομος) να μην πληρώνει τίποτα στο Δήμο ενώ ο καταστηματάρχης που έχει κάνει αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου που έχει χωροθετηθεί («λίγος» παράνομος) να πληρώνει το αναλογούν τέλος στο Δήμο.