• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Ορσάρης' | 29 Αυγούστου 2016, 11:05

    Σελίδα 43 – 1.8.1 Λόγω της ειδικής βαρύτητας που έχει η τεχνολογία της βάσης δεδομένων για τις ήδη υποστηριζόμενες εφαρμογές, αλλά και για μελλοντική ανάπτυξη νέων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει τεχνική βαθμολογία και για αυτό το στοιχείο. Το λογισμικό της βάσης δεδομένων δεν αξιολογείται τεχνικά, προτείνεται να προστεθεί στον πίνακα αξιολόγησης