• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης' | 30 Αυγούστου 2016, 17:29

    Δεν αναγράφεται πουθενά για τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης (ΠΤΑ)των Περιφερειών.Είναι τα πιο οικεία ΝΠΙΔ των Περιφερειών που επιτελούν σημαντικότατο έργο. Ως κρατικά ΝΠΙΔ που υπάγονται στις Περιφέρειες, το τακτικό προσωπικό (Υπάλληλοι ΙΔΑΧ) των οποίων έχει προσληφθεί εξ ολοκλήρου με τις διατάξεις του Ν. 2190 (ΑΣΕΠ), ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου. Για να αρθεί αυτή η αδικία φρονώ ότι πρέπει να προστεθεί μία νέα παράγραφος ως εξής: "Σε περίπτωση λύσης των ΠΤΑ, το προσωπικό τους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στην οικεία Περιφέρεια, με την ίδια σχέση εργασίας".