• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ' | 31 Αυγούστου 2016, 11:43

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τηλ.6977748681, mail: t.repanis60@gmail.com Θέμα: Προσθήκη άρθρου στο προσχέδιο νόμου του ΥΠΕΣΔΑ για το πλήρες ωράριο των καθηγητών μουσικής στα Δημοτικά Ωδεία: ΠΡΟΤΑΣΗ «Το πλήρες ωράριο εργασίας του καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού των αναγνωρισμένων Ωδείων και Μουσικών Σχολών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων τους ρυθμίζεται σε 30 ώρες εβδομαδιαίως σε διδακτικά καθήκοντα». Το ωράριο των καθηγητών Ωδείων , καθορίζεται από το άρθρο 14 παρ.2 του ΒΔ 16/1966, στο οποίο ορίζεται ανώτατο όριο διδασκαλίας για τους καθηγητές μουσικής οι 30 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Με την πρότασή μας επιθυμούμε να κατοχυρωθεί με νόμο ότι το όριο αυτό αποτελεί και το πλήρες ωράριο. Η νομολογία των δικαστηρίων μας, κατ΄ εξοχήν αρμόδια για την ερμηνεία των διατάξεων των νόμων δέχεται επίσης ότι το ωράριο των μουσικών καθορίζεται από το ΒΔ 16/1966. Έτσι, στην απόφαση 1933/2012 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία κατέστη αμετάκλητη με την απόφαση 433/2015 του Αρείου Πάγου, αναφέρεται ότι οι διατάξεις του ΒΔ που προαναφέραμε « …ως ειδικές, ρυθμίζουσες θέματα αφορώντα τη λειτουργία των ωδείων και τους διδάσκοντες σ’ αυτά, υπερισχύουν αυτών του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που είναι γενικές και αφορούν όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ». Στην απόφαση επίσης αρ. 1551/2014 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και στην σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ 8621/6-10-15 , αναφέρεται ρητά στο ΒΔ 16/1966 «στο οποίο ορίζεται ανώτατο όριο διδασκαλίας για τους καθηγητές μουσικής» οι 30 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Θεσσαλονίκη 29-5-2016 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας της ΠΕΜ-ΟΤΑ Ρεπάνης Θανάσης