• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΟΣ' | 31 Αυγούστου 2016, 16:14

    Γιατί πρέπει να αποσπασθεί το προσωπικό των υποστελεχομένων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην νέα Αυτοτελή Υπηρεσία των ΟΤΑ και μάλιστα οποιασδήποτε ειδικότητας. Οι υπάλληλοι αυτοί θα συνεχίσουν να ελέγχουν με τον τρόπο που έχουν μάθει και τα κυκλώματα δεν θα πάψουν να υφίστανται. Η νέα αυτή Υπηρεσία πρέπει να στελεχωθεί αποκλειστικά και ΜΟΝΟ με προσωπικό (νομικούς μηχανικούς, οικονομολόγους) μέσω νέων προσλήψεων. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει να επιτελέσει το πολύ σοβαρό έργο της και να εξελιχθεί σε μια Υπηρεσία πρότυπο για το Δημόσιο.