• Σχόλιο του χρήστη 'Χατζηλίδης Κώστας' | 1 Σεπτεμβρίου 2016, 07:16

    Πότε λοιπόν θα γίνει η αναγνώριση των επιστημόνων του προγράμματος κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης, η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1999 και συνοπτικά περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση 4 μηνών και πρακτική κατάρτιση στους νεοσύστατους κατά βάση Δήμους η οποία ήταν κατ’ ουσία κανονική και εξαρτημένη εργασία έναντι συγκεκριμένης αμοιβής και παρόλο που η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την μονιμοποίηση των άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία!!! Πότε λοιπόν θα γίνει αφού σε όλες τις συναντήσεις με βουλευτές ανεξαρτήτου κομματικής τοποθέτησης όλοι συμφωνούν για το δίκαιο του αιτήματος!!!