• Σχόλιο του χρήστη 'Σωκράτης' | 1 Σεπτεμβρίου 2016, 11:57

    Στο άρθρο 48 παράγραφο 9 σημείο (γα) να προστεθεί και Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων (καθώς και παλαιών ανενεργών Τεχνικών Εταιρειών). Είναι κρίσιμο σημείο για την διαγραφή των προσαυξήσεων, και αφού αφορά τις αναπτυξιακές επιχειρήσεις θα πρέπει να αφορά και τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές όπου Μέτοχοι είναι μόνο Δήμοι ή Νομικά τους πρόσωπα