• Σχόλιο του χρήστη 'Γεωργιος' | 2 Σεπτεμβρίου 2016, 12:54

    H αναγνώριση των επιστημόνων του προγράμματος κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης,πράγματι οφείλει να αναγνωρισθεί , δεδομένου οτι αποτέλεσε προαπαιτούμενη εμπειρία του μετέπειτα διορισμού τους. Έστω και με την δυνατότητα εξαγορας του χρόνου απασχόλησης τους. Στο διαστημα υλοποίησης τους προγραμματος , το εν λόγω εργαζόμενο επιστημονικό προσωπικό συνέβαλε αποφασιστικά στην οργάνωση και λειτουργία των Καποδιστριακών ΟΤΑ. Το αίτημα είναι εύλογο και δίκαιο.