• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ' | 2 Σεπτεμβρίου 2016, 12:55

    Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης, καθόσον αφορούσε τόσο ουσιαστικά αλλά όσο και πραγματικά, εξαρτημένη εργασία (πιο συγκεκριμένα την καθημερινή παρουσία και την ουσιαστική παραγωγή έργου από το επιστημονικό προσωπικό ιδιαίτερα στους Δήμους της Περιφέρειας ) έναντι αμοιβής.