• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΙΝΑ' | 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:53

    θα ήθελα να σας επισημάνω μια σημαντική παράλειψη όσων αφορά στην παράγραφο 1 για το προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών «το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας Περιφέρειας, με την ίδια σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψής του. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα καταργείται»