• Σχόλιο του χρήστη 'Ευαγγελία' | 2 Σεπτεμβρίου 2016, 16:11

    Η επανασύσταση της Δηοτικής Αστυνομίας ήταν μια γενναία απόφαση της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έναντι στις παράλογες μεταρρυθμίσεις του κ. Μητσοτάκη Κυριάκου και συγκεκριμένα, την κατάργηση του θεσμού. Βλέποντας το παρόν νομοσχέδιο υπάρχει μεριμνά για ορισμένα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη Δημοτική Αστυνομία και βαίνουν προς επίλυση, ωστόσο ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα αναβαθμίσει την υπηρεσία (νέες αρμοδιότητες, κ.α) είναι απαραίτητο να υπάρξει άμεσα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τής, αλλά και για τη διασφάλιση ύπαρξης του θεσμού. Μετά την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας μέχρι και σήμερα, ένα χρόνο μετά δηλαδή, δεν έχει υπάρξει μέριμνα για την Υποστελέχωση των Υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας,, καθώς προ κατάργησης υπηρετούσαν 3500 Δημοτικοί Αστυνομικοί, ενώ με την επανασύσταση επέστρεψαν μόνο 1018. Αυτό συνέβη διότι δεν δόθηκε δικαίωμα εθελοντικής επιστροφής στους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης, στις Αποκεντρωμένες, στις Οικονομικές εφορίες κ.α. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που επανασύστησε το θεσμό, άρα θα πρέπει και να τον στηρίξει ενισχύοντας τον με το εκπαιδευμένο προσωπικό, τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες υπό το φόβο της απόλυσης και οι οποίοι μπορούν άμεσα να συμβάλλουν τα μέγιστα στο θεσμό. Πέρα από την ενίσχυση του θεσμού όμως, θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει υπόψη της και άλλους παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να εξαλειφθούν, αν θέλουμε να μιλάμε για πλήρη αποκατάσταση των αδικιών, όπως το ότι πολλοί πρώην δημοτικοί αστυνομικοί έχουν υποστεί αναγκαστική εσωτερική «μετανάστευση» (υπό την απειλή της απόλυσης), ότι γυναίκες υπηρετούν σε ανδρικές φυλακές, οικογένειες δημοτικών αστυνομικών έχουν χωριστεί μετά την μετάταξή τους και χάνοντας και την προσωπική διαφορά και βλέποντας τους μισθούς τους αρκετά πιο χαμηλούς, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, κ.α. Όλα αυτά τα ζητήματα θα λυθούν εφόσον δοθεί η δυνατότητα επιστροφής στη Δημοτική Αστυνομία σε όλους τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που δεν είχαν την δυνατότητα αυτή, μέχρι και σήμερα.