• Σχόλιο του χρήστη 'EFIE' | 2 Σεπτεμβρίου 2016, 19:28

    Παρακαλούμε όπως οι διατάξεις περί υπερβάλλουσας μείωσης, να ισχύουν και για τις περιπτώσεις υποχρεωτικής μετάταξης υπαλλήλων μετά από λύση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης και μεταφορά του προσωπικού αυτής σε ΟΤΑ Α΄