• Σχόλιο του χρήστη 'Στέλλα' | 2 Σεπτεμβρίου 2016, 21:59

    Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι μέσω της διαβούλευσης μας δίνεται η δυνατότητα να επισημάνουμε κάποια σημεία επί του νέου πλαισίου εξυγίανσης των επιχειρήσεων ΟΤΑ. Συμφωνώ με την επισήμανση της Μαρίας, με την συμπλήρωση στην τελευταία παράγραφο : "Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις, ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αντίστοιχες της κατηγορία.... θεωρώ επιβεβλημένη την σημείωση περί κατάργησης οποιασδήποτε άλλης διάταξης, και της μη εξέτασης του τρόπου πρόσληψης, διότι όλο και κάποιες συμπληρώσεις-τροποποίησεις του Καλλικράτη θα βρεθούν στην πορεία εφαρμογής του Νόμου, που θα κωλυσιεργήσουν τις διαδικασίες με δικαστικές διαμάχες κτλ