• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Φ.' | 3 Σεπτεμβρίου 2016, 06:26

    Αξιότιμε κ. Υπουργέ και Υπάλληλοι του υπουργείου, α) Για το άρθρο 6 χρειάζεται να εστιάσετε στο όριο της ηλικίας των 40 ετών και να ορίσεται να είναι από την ημερομηνία ένταξης τον Ιούλιο του 2014 ή της μονιμοποίησης τον Δεκέμβριο του 2014. Η καθυστέρηση έγκειται εξολοκλήρου στο κράτος και δεν αποτελεί υπαιτιότητα των υπαλλήλων. Εξάλλου, έχετε ήδη σωστά προβλέψει την διαδικασία με τις αρμόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για να κρίνουν αυτοί ποιοι θα είναι ικανοί. β) Να διευκρινιστεί για το άρθρο 5 ότι οι θέσεις για Ειδικούς Φρουρούς και για πολιτικό προσωπικό να είναι στις ήδη υπηρετούντες Αστυνομικές Διευθύνσεις των Α.Τ.. Οι θέσεις αυτές δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για εμάς, κατά την ένταξη μας στην ΕΛ.ΑΣ. τον Ιούλιο 2014, δεν προϋπήρχαν και δεν επηρεάζουν τις μεταθέσεις των υπαρχόντων ειδικών φρουρών.